פינוי בינוי

בית > תחומי התמחות >

משרדנו מטפל בייצוג וליווי משפטי של יזמים, קבלנים ודיירים בעסקאות "פינוי-בינוי/ בינוי-פינוי". טיפולנו מותאם לנסיבות הפרוייקט, הדיירים והמתחם וכולל בהתאם: פגישת היכרות עם נציגות ודיירי המתחם ומתן הסברים בדבר מהות הליכי הפינוי בינוי ומבנה העסקה, סיוע בארגון הדיירים לקראת הפרוייקט, הכנת מסמכים מתאימים, לרבות פרוטוקולים למינוי נציגות, יעוץ בענייני "טרום-הסכמים", ניהול מו"מ בין יזם ודיירים, עד לגיבוש טיוטה סופית לחתימת הצדדים, סיוע בבחירת מפקח בניה מטעם הדיירים וגיבוש המפרט הטכני, בחינת התמורות לדיירים, בסיוע שמאי מקרקעין, ככל שנדרש, יעוץ ובדיקת הביטחונות שיימסרו לדיירים, ליווי הליכי ההתקשרות עם הבנק המלווה, טיפול ב"דייר סרבן", יעוץ בעניין מיסוי, רישום בית משותף וליווי ההליך הסטטוטורי ברשויות (תב"ע).

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement